Les in Klavarskribo

Klavarles... Klavar is toch zo makkelijk? Waarom dan les?!

In een aantal artikelen lichten we 'vraagsgewijs' toe in hoeverre les noodzakelijk is en wat 'les' dan kan omvatten.

Wilt u kerkorgel leren spelen? Speelt u al kerkorgel, maar wilt u uw speeltechniek en kennis van muziektheorie en het kerkorgel verbeteren dan wel uitbreiden?

Nu is er de nieuwe orgelcursus “Ogano Pleno”. Deze methode in notenschrift is geschreven door Christiaan Ingelse. Hij is organist van de Sint-Jan in Gouda.

Sinds enkele jaren is “Organo Pleno” ook in Klavarskribo verkrijgbaar bij de Stichting. De methode is vertaald door ons KVN-lid Gerard Veeningen in nauwe samenwerking met Stichting Klavarskribo, maar ook in goed overleg met Christiaan Ingelse.

Een enorme klus, die Gerard in één jaar geklaard heeft. Het is een prachtige uitgave geworden. Eindelijk is er een goede lesmethode voor het kerkorgel. Uiteraard raden wij u aan om les te nemen bij een goede orgeldocent. Hij/zij heeft wellicht de noten-uitgave van deze methode in huis. Het is dus geen probleem meer om als Klavarskribo-speler les te nemen bij een organist die van notenschrift speelt.

Er zijn langzamerhand steeds meer (beroeps)organisten, die ook bereid zijn om les te geven aan leerlingen, die van Klavarskribo willen spelen.

Wij bevelen het ten zeerste aan om ook als Klavarskribo-speler les te nemen. Dat kan nu dus uitstekend met “Organo Pleno”.

(voor de leesbaarheid mag voor jij ook u en voor hij zij gelezen worden)

Klavarskribo is een muziekschrift dat véél eenvoudiger te leren is, dan het traditionele schrift. Maar wat betekent dat voor het nemen van lessen?

Nou laten we maar meteen beginnen met het wegnemen van een hardnekkig misverstand (wat ook nog eens een negatieve indruk van Klavarskribo geeft...) dat je met makkelijker lezen ook meteen kan spelen wat er staat! Helaas, er zijn echt een paar voorwaarden waaraan moet worden voldaan om jezelf en anderen gelukkig te maken met je kunsten!

'Les nemen' beslaat eigenlijk twee deelgebieden: les nemen in het 'snappen' van de Klavarskribo-notatie en les nemen in het maken van muziek.

Voor het "snappen" van Klavarskribo heb je meer dan voldoende aan de proeflessen en instructies hier op de site.

Voor het leren spelen (voordracht, techniek, interpretatie, houding, etc. etc) is een leraar/lerares echt onmisbaar. De KVN kan je helpen met het vinden van een goede muziekdocent(e).

De KVN heeft een lijst met voldoende musici die van Klavarskribo les willen geven, omdat ze het zelf ook spelen of kunnen lezen.Het kan ook zijn dat zij voor zichzelf gebruik maken van de van de traditionele notatie, terwijl de Klavarskribospeler leest van de Klavarskribomuzieknotatie. Dat geeft dus GEEN enkel probleem!

Wilt u les gaan nemen, dan kunt u onze docentenlijst raadplegen voor een docent bij u in de regio.

Online trainingen!

Toon & Teken

Toon&Teken