Leunis Padmos heeft een handleiding gemaakt voor het overzetten van basnoten voor accordeon. Deze vindt u in de bijlagen, evenals diverse bijlagen bij die handleiding.
In de bijlagen vindt u het volgende:

 1. Handleiding overzetten
 2. Les 2 van de ideaalcursus Accordeon (pak het bestand uit, dan bevat het 12 pdf-pagina's)
 3. Blz 31, 32 en 33 van handleiding Kaasjager
 4. Blz 180, 181 en 182 Alg. muziekleer Kaasjager
 5. Tabel voor de basnotatie
 6. Basnoten geheugensteuntje
 7. Morinetta uitgewerkt
 8. Vertalen van accordeonmuziek voor orkest
 9. Accordeon register
 10. Extra handleiding voor het plaatsen van registersymbolen
 11. Aanpassen accordeonbalk in Klavar