KlavarScript

Een uitstekend programma is het door Marco v.d. Kolk ontwikkelde Klavarscript.

De ontwerper van dit programma is Marco van der Kolk en hij is zo goed geweest zijn toestemming te geven om op deze pagina een link naar zijn site te leggen. Op de website www.klavar.com/nl krijgt u de mogelijkheid het programma binnen te halen. Met Klavarscript kunt u MIDI-files omzetten in de Klavar-notatie. Het kost U ook nog eens niets, behalve dan een bedankje aan Marco!
Marco heeft onlangs een 2014 versie beschikbaar gesteld omdat de huidige versie crashte op de nieuwste MusicXML bestanden als je de nieuwe in een andere directory installeert kun je ze naast elkaar gebruiken (je krijgt alleen op de oude een melding over iets wat niet gevonden kan worden, maar werkt daarna wel gewoon goed).

Verwacht niet, dat vanuit de MIDI-file-gegevens een volledig uitgewerkt muziekstuk op papier wordt gezet. Daarvoor is de informatie die in de MIDI-file is opgenomen te beperkt. Bovendien zult U zelf wat moeite moeten doen om er achter te komen hoe MIDI-files in elkaar zitten. Aan het programma wordt nog steeds gewerkt en (on)regelmatig verschijnt er een nieuwe versie. Het is dus zaak dit in de gaten te houden!

In de bijlage vindt u een, door Leunis Padmos, geheel herziene en geactualiseerde handleiding van Klavarscript, waarin de basisbeginselen van het werken met dit programma worden uitgelegd.

In de handleiding wordt aan de hand van het bekende Wiegelied van Brahms de werking van Klavarscript uitgelegd. Begonnen wordt met de originele midi-file (Brahms1.midi) Uiteindelijk is de file Brahms2.midi het resultaat. Deze zijn eveneens te downloaden (zie onder dit artikel).

Onderstaand is tevens een overzethulpje te vinden. Deze komt heel goed van pas wanneer je het traditionele notenschrift niet of nauwelijks kunt lezen.
Vermeld zijn de noten (G- en F-sleutel), nootwaarden, rustwaarden, kruisen en mollen.