Omdat de meeste leraren / muziekscholen de principes en voordelen eigenlijk niet echt kennen raden zij het vaak  in een reflex af, alsof je met iets onvoorstelbaar doms aan komt zetten... Ja, veranderen van gedrag, inzicht en/of mening is voor vrijwel alle mensen -en leraren zeker- één van de moeilijkste opgaven!
Bang voor ego verlies, angst voor het onbekende, bang dat anderen hen verbaasd aankijken, etc.

Maar ook, niet onbelangrijk, de historische en hedendaagse muzieknotatie heeft wel status. Wie dat allemaal kan vertalen naar mooie muziek, die is echt wel wat! (en het is nog een beetje waar ook al heeft het meer met doorzettingsvermogen dan met muzikaliteit te maken...)
Dus wordt er snel gezegd " klavarskribo is niks" zonder dat ze het écht kennen. Ja, daar doe je als leek niks tegen dus je onderwerpt je op zijn/haar gezag voor jaren aan het tijdrovende klassieke dwarslezen...

Maar houdt nu eens vol en vraag bij de KVN het introductiepakket aan wat speciaal voor leraren/muziekscholen ontwikkeld is, of vraag of een van de (bestuurs)leden voor jou op te willen komen!
Want wat is er nu leuker dan al vanaf het begin te spelen in toonsoorten waar je medeleerlingen de eerste 3 jaar niet aan toe zijn (en vaak nooit aan toe komen!) en je leraar verbaasd te zien kijken en luisteren?
Dat gebeurt namelijk als je maar even vol houdt en voor je eigen plezier kiest en niet voor de eerzucht van een ander!