Gemaakt door Ron Sebök!

Programma van de regiodag november 2018: Eindhoven
• Orgelbespeling door leden
• Workshop Eleonore Knape klassiek piano
• Workshop jazz piano door Piet Schollema
• Workshop kruizen en mollen door Antoon Dekker
• Workshop Klavarscript
• Ontmoetingen /samenspel accordeonisten
• Ontmoetingen elektronisch orgel spelers
• Mini concerten voor orgel en piano