De KVN en de ANBI-status: is een gift aan de KVN  aftrekbaar?

Veel leden van de KVN doen jaarlijks een gift aan de KVN. Zij steunen daarmee het doel van de KVN, te weten het in stand houden en verbreiden van het muziekschrift Klavarskribo. Uiteraard zijn wij hen daarvoor zeer erkentelijk!

Soms krijgen wij van leden de vraag of de gift die zij aan de KVN doen, aftrekbaar is bij de aangifte van de inkomstenbelasting. Helaas is dit niet het geval. Dit omdat de KVN niet kwalificeert als een (Culturele) Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De KVN voorziet dat zij hier op de korte termijn ook niet voor zal kwalificeren. Ook de Stichting Klavarskribo heeft helaas geen ANBI-status< (meer).

Geeft u om het behoud van Klavarskribo en wilt u toch graag een gift  (blijven) doen, dan kan dat natuurlijk altijd.

Wilt u dit alleen doen als de gift aftrekbaar is, dan spijt ons dat.