Geen enkele muziekuitgever is in staat om alle muziekstukken, die in de wereld gecomponeerd zijn, in zijn catalogus op te nemen. In de Klavarskribo-catalogi zijn echter ruim 20.000 muziekuitgaven vermeld. Hiervan bestaat een groot gedeelte uit bundels met meerdere nummers. Een ruwe schatting geeft aan dat daarin dus zo'n 100.000 composities zijn opgenomen. Gesteld kan worden dat alle gangbare klassieke en populaire muziek in Klavarskribo verkrijgbaar is.

Op internet is bij de stichting de catalogus te downloaden (pdf) die zij uitgeeft. Ook kan daar muziek besteld worden. De catalogus geeft een moelijkheidsgraad aan van b-e, (makkelijk-moelijk) en een prijs. Er kan gezocht worden op titel en componist. Wanneer een muziekstuk ontbreekt wordt dit vaak op verzoek gemaakt maar komt dan mogelijk in (ook goed leesbaar) handschrift. Soms tegen meerprijs, dit in overleg met de uitgeverij. Hier staat de KVN overigens geheel buiten!

Maar nu komt weer het grote voordeel van lidmaatschap van de KVN aan de orde; veelal is het gezochte stuk al overgezet en kan het gedownload worden van de website (voor leden van de KVN), óf gevraagd worden aan KVN leden óf uit het archief van de KVN worden opgehaald! En heel vaak zijn leden ook wel bereid het voor jou over te zetten. Zie hiervoor ook de "Overzetservice"! Ondanks alle speciale computerprogramma's is het toch een boel werk om het foutloos te doen dus heb begrip voor de tijd die nodig is en eventuele kosten. Hoofdzaak is dat je het stuk te pakken krijgt en weer verder kan!