Meer info over Klavarskribo

Klavarskribo  in de loop der jaren

Klavarskribo werd in 1931 geïntroduceerd door Cornelis Pot (1885-1977),  de uitvinder van de Klavarskribo-notatie. Volgens eigen zeggen, begreep hij tijdens de pianolessen die hij als dertien-, veertienjarige kreeg maar niet, waarom één toon op verschillende manieren op de balk werd weergegeven en omgekeerd waarom één teken op de balk op verschillende toetsen gespefeld moest worden. Hij is dan ook met pianospelen gestopt, zodra hij voldoende smoezen kon verzinnen om dat te doen, bijvoorbeeld omdat hij moest studeren voor school! Op wat latere leeftijd is hij viool en cello gaan spelen.

Cornelis Pot kwam uit een niet onbemiddelde familie van scheepsbouwers, zowel van vaders als moeders kant en werd directeur, zowel leidinggevend als technisch, van Smit Slikkerveer, een fabriek van zware dynamo's en motoren. Hij behield echter levenslang een grote passie voor muziek en wilde ook graag anderen de kans geven om van muziek te genieten, door zelf te spelen en te zingen.

Klavarskribo (of korter: Klavar) is een muziekschrift (notatiesysteem), dat in een aantal opzichten afwijkt van de gebruikelijke notatie (je weet wel, met vioolsleutel, bassleutel, kruisen, mollen enzovoort). Het grote voordeel van Klavarskribo is dat het lezen van muziek veel eenvoudiger is waardoor spelen van muziek voor iedereen bereikbaar wordt.

Voor een volledige uitleg met voorbeelden kunt u terecht bij "de stap naar Klavarskribo" en dan "proeflessen". Daar vind u ook een 15-minuten-video-uitleg over het muziekschrift. Voor een snelle indruk en om nieuwsgierig te worden (?) volgt nu onder "lees meer" een samenvatting van de kenmerken en voordelen.