De KLAVAR VERENIGING NEDERLAND geeft een verenigingsblad uit: "Toon & Teken".
Dit blad verschijnt momenteel 4 maal per jaar in een oplage van 800 stuks.

Sinds het maartnummer van 2009 is "Toon & Teken" volledig in kleur! Het bevat onder andere interessante wetenswaardigheden over de vereniging, informatie over evenementen, achtergronden van lezers en een muziekbijlage.

 

 

Online trainingen!