De KLAVAR VERENIGING NEDERLAND geeft een verenigingsblad uit: "Toon & Teken".
Dit blad verschijnt momenteel 4 maal per jaar in een oplage van 800 stuks.

Sinds het maartnummer van 2009 is "Toon & Teken" volledig in kleur! Het bevat onder andere interessante wetenswaardigheden over de vereniging, informatie over evenementen, achtergronden van lezers en een muziekbijlage.

 

 

Klavarskribo op Youtube!Zie ook de pagina Klavar op Youtube voor meer filmpjes!